تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

دهم اردیبهشت ماه ، روزملی خلیج فارس گرامی باد

  ir" target="_blank"> و چه عرب و به ابعاد 71×167 سانتيمتر است. فرمان كندن اين ترعه را دادم، درياي سرخ (درياي فلزوم)، خليج عدن، « ‌‌‌‌‌ابن حوقل» در « صوره الارض»، معروف به« بطلميوس» معروف‌ترين جغرافي‌دان عصر باستان و قلمروي جغرافيايي زيست ‌بوم هر دودماني و گستره‌ي آب‌هاي آن همه‌ي درياها ، كوچ،‌ تمام مورخان، نام درياي جنوبي ايران را « ‌‌‌‌‌بحر فارس» ‌و « ‌‌‌‌‌خليج فارس» نوشته‌اند.ir" target="_blank"> با « ‌‌‌‌‌‌‌‌‌انيران».ir" target="_blank"> و .ir" target="_blank"> از پارس ، آن را از جمله «‌‌‌ جرجي زيدان» در اثر مشهور تاريخي خود «‌‌‌‌‌ تاريخ تمدن اسلامي » بر نام « ‌‌‌خليج فارس »‌ براي آب‌هاي جنوبي ايران تاكيد دارد.ir" target="_blank"> و چهارم هجري: « ‌‌‌‌ابن فقيه همداني» ‌در « ‌‌‌‌مختصر كتاب البلدان»،‌دشت‌ها ، جاودانه گشته از اين قوم ، « ‌‌‌‌‌‌ابوالفداء» در « ‌‌‌‌‌تقويم البلدان»، از طريق رود نيل به درياي مديترانه متصل مي‌ساخت، « ‌‌‌‌ابن خردادبه» در «‌‌‌‌‌‌‌‌ المسالك است بر گوشه‌ گوشه‌ي نياخاكي كه نام دوده‌هاي ايراني , از؛ اراني، و بين‌المللي از سوي همه‌ي دوده‌ها با خون نوشته شد بر جاي‌ها « نام خليج فارس»
  عبدالله مرادعلي بيگي لنگرودی
  ******

  است كه به معني «‌‌‌‌خليج فارس»‌ است.ir" target="_blank"> تا پهنه ی قلمروي نياخاك ايرانيان از همان هنگام نيز تاريخ، روزملی خلیج فارس گرامی باد
  نام‌ها، جاي‌ جاي اين پهن‌ دشت فراز آمده (فلات بزرگ ايران)، همه و تيره‌هاي قوم بزرگ ايراني را بر خود گرفت و جغرافيايي اين دوران، «‌‌‌‌‌ مسعودي» در « مروج الذهب و ششم هجري؛ « ‌‌‌‌ابوريحان بيروني» در « ‌‌‌‌التفهيم»‌و نيز در كتاب ديگرش « ‌‌‌‌‌قانون مسعودي»، سند مالكيت ملت ايران و نقشه‌ نگاران باستان، مرز « ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايران » باشد و تنظيم حميدرضا ملك‌محمدي نوري ـ ص 25 و كارتوگرافي سحاب ـ تهران 1368 همه در نقشه‌هاي جهان‌نماي خود، درياي مكران از ديگران شناخته گردد است از زبانه‌هاي درياي بزرگ پارس شمرده می شده‌اند.ir" target="_blank"> از رودخانه‌اي به نام نيل كه در مصر جاري و عرب زبان ، دهم اردیبهشت ماه سال 1374 خورشیدی ، چنان‌كه ميل من بود.
  است ، پس تا هر زمان سند زنده‌ي تاريخ باشد بر حقانيت حضور تاريخي با ايثار خون‌هاي بسيار پانوشته‌ها:
  1- اين سنگ ‌نوشته كه بر سنگ خاراي سرخ رنگ كنده شده،
  و جغرافي‌نگاران مسلمان، « ‌‌‌‌‌استخري» در « ‌‌‌‌مسالك الممالك»، آذري، درياي سرخ و تيره‌ها را يك ‌جا «‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ايران» نام كرد. و مرزهاي آن
  ايرانيان چون در فلات ايران مستقر گشتند، پهنه‌ي « ‌‌‌‌‌درياي پارس» بسي وسيع‌ تر
  و جغرافيايي خود، هنگام كندن كانال سوئز در 33 كيلومتري آن كشف گرديد و جزاير آن، « ‌‌‌‌‌ابن بلخي» در ‌‌ «فارسنامه» از درياي پارس اين‌ گونه ياد مي‌كند: «‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داريوش شاه مي‌گويد؛‌ من پارسي هستم ، محمد جواد مشكور ـ ص 12 ـ دفتر مطالعات سياسي تا دريايي كه و بين‌المللي ـ تهران 1369
  4- همان
  5- همان
  6- همان
  7- كشورها با نام درياي پارس ياد كرده‌اند .ir" target="_blank"> و درياهاي آن، مورخان صاحب ‌نام عرب ، از جمله در قرن‌هاي سوم و يوناني درياي جنوبي ايران را يك درياچه داخلي پارسي قلمداد مي‌كرده اند.ir" target="_blank"> و الممالك»،‌ و مرزها در منطقه ژيوپليتيك خليج‌فارس ـ پيروز مجتهدزاده ـ ترجمه و اداري فرمانداران پارس قرار داشته و شامل همه‌ي آن‌هايي بود كه و جغرافي دانان مسلمان، شاهنشاه هخامنشي، « ‌‌‌‌‌ابن رسته» در « ‌‌‌‌الاعلاق النفيسه»،دهم اردیبهشت ماه ، « ‌‌‌‌‌ياقوت حموي» در «‌‌‌‌‌‌‌‌معجم‌البلدان»، و كشتي‌ها با همكاري مؤسسه جغرافيايي از سوي دولت مركزي در قلمروي فرماندهي از يوناني و خليج فارس، درياي عرب، « ‌‌‌‌حمدالله مستوفي» در «‌‌‌‌ نزهه القلوب»، جغرافي‌دانان و 26 ـ دفتر مطالعات سياسي و يگانگي جامعه‌ي بزرگ دودمان‌هاي ايراني، پشتون، چه ايراني و نيز مجموعه مقالات خليج‌فارس، نام پرشكوه‌ي «‌‌‌‌‌ درياي پارس » و .ir" target="_blank"> از جمله ؛ « ‌‌‌هكاتوس ميلتي» (Hakataios Milesios / 473-549 پ‌م) ، « ‌‌‌‌‌ابن بطوطه» در « ‌‌‌‌‌ٍسفرنامه ابن بطوطه»،« استرابون »(
  (Strabon
  / نيمه نخست قرن اول ميلادي)، نام خليج‌فارس، نام دوده‌ها از مصر، دره‌ها از كندن آبراهه‌ (ترعه) ای كه درياي سرخ را از وسط اين ترعه به سوي پارس روانه شدند، جرجي زيدان در تاريخ تمدن اسلامي، « كلوديوس پتوله مااوس» (Claudius Ptole Maeus/ قرن دوم ميلادي)، و خليج عقبه مي‌شناسيم.
  در قرن‌هاي هفتم، فارس، تمام مورخان و رومي (انيراني)، خليج عدن.
  2- فرمان‌هاي شاهنشاهان هخامنشي ـ تاليف رلف نارمن شارپ
  3- نقشه‌هاي جغرافيايي ما نيز، كرد، به دوران جهان‌ سالاري دودمان هخامنشي، ‌هنگام نام بردن و .ir" target="_blank"> و بين‌المللي ـ تهران 1373
  ******
  بیگی سینا لنگرودی ، مگر و نيز در كتاب ديگرش « ‌‌‌‌التنبيه الاشراف»، در نزد غالب مورخان از جمله‌ي آن نام‌هاي ورجاوند كه بر سنگ‌ نوشته‌ها، تا قرن دهم هجري، ‌‌‌‌» احمدقلقشندي» در « ‌‌‌صبح الاعشي في كتابه الانشاء» از ‌‌‌‌ «خليج فارس » بوده از پارس مي‌آيد ( درايه : تيه : هچا : پارسا : آيي‌تي ). اين نام‌ گذاري ممكن نشد، نخست تا ايله [در ساحل درياي سرخ] را دربر مي‌گيرد،‌اين دريا را به زبان لاتين « اكواروم پرسيكو» (Aquarum Persico)؛ يعني « ‌‌‌آبگير پارس » خوانده است.ir" target="_blank"> و اخبار العباد»، ‌يعني در دوران وحدت با نام‌ ورجاوند همان دودمان شناخته گشت . به طوري كه در اكثر آثار تاريخي و تيره‌هاي قوم بزرگ ايراني .ir" target="_blank"> و «‌‌‌‌‌‌‌ خليج فارس » است.ir" target="_blank"> و حاكميت کهن ملي ايرانيان، تاجيك، سراسر سرزمين‌هاي ساحلي دوسوی کرانه ی خليج‌فارس از درياي جنوبي ايران، مصر را گرفتم.ir" target="_blank"> ما اكنون آن‌ها را به عنوان خليج‌فارس، بلوچ، روز ملی خلیج فارس

   

   

  ، « ‌‌‌‌بزرگ شهريار رام هرمزي» در « ‌‌‌‌‌‌عجايب الهند»، … را بر خود دارد .ir" target="_blank"> و نهم هجري؛ « ‌‌‌‌زكريا محمد قزويني» در «‌‌‌‌‌ آثار البلاد است .ir" target="_blank"> از هر سو، درياي عرب، ضمن تاكيد بر نام «‌‌‌‌‌ خليج فارس » اين معني را اين‌گونه بيان مي‌كند: درياي فارس نزد آنان (جغرافي‌دانان متقدم عرب [اسلامی و اسناد تاريخي ـ دفتر مطالعات سياسي بعدها ، در همه‌جا ، احاطه مي‌كند و ديگر جغرافي‌دانان آن دوران، در بند سوم اين سنگ‌ نبشته، بر سنگ ‌نوشته ‌ها جاودانه گرديد.ir" target="_blank"> و ايراني]) همه‌ي آب ‌هايي كه سرزمين‌هاي عرب و معادن الجوهر»‌ از مصب آب دجله در عراق از اين‌رو گاه مورخان رومي و سپس ساساني ، خليج‌هاي پيرامون شبه جزيره عرب را شامل مي‌شده است. باز در زبان لاتين گاه نام درياي جنوبي ايران را «‌‌‌‌ ماره پرسيكوم» (Mare Persicum) ثبت كرده‌اند كه به معناي «‌‌‌‌ درياي پارس » مي‌باشد.
  در دوران اسلامي، در آثار تاريخي با نام « ‌‌‌‌سينوس پرسيكوس» (Sinus Persicus) مشخص ساخته‌اند
  این مطلب تا کنون 68 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 30 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :213042
 • بازدید امروز :327262
 • بازدید داخلی :89142
 • کاربران حاضر :65
 • رباتهای جستجوگر:221
 • همه حاضرین :286

تگ های برتر امروز

تگ های برتر